Bakgrund

Fröet till föreningen Forma såddes under 2011 ur en dialog mellan formgivaren Petter Thörne och organisationsutvecklaren Gustaf Sörnmo om hur konstnärliga processer, hantverk och design kan fungera som verktyg i integrations- och etableringsprocesser för nyanlända ungdomar i Sverige. Dessa samtal ledde till konkreta idéer och aktiviteter som låg till grund för en projektansökan till Gertrude och Ivar Philipssons Stiftelse; som sedan beviljade medel för en pilotsatsning under 2014.

Pilotsatsningen genomfördes våren 2014 i nära samarbete med ungdomsorganisationen Tamam i Lund, som riktar sig till nyanlända invandrarungdomar. Tamam har lång erfarenhet av att organisera verksamheter som läxhjälp, språkstöd, idrott och föreningsliv, men färre initiativ kopplat till konstnärliga processer, hantverk och skapande verksamhet. Att hitta sätt att fylla detta tomrum blev ett av pilotprojektets mål samt att undersöka vilket intresse Tamams målgrupp hade av denna typ av aktiviteter. Under piloten hade vi en mängd prova-på-workshops inom olika typer av hantverk, t.ex. glasblåsning, arbete med lera och sked täljning och gjorde studiebesök på Skissernas Museum och Nimis.

Satsningen fick en positiv respons långt över förväntan och många deltagare uttryckte hur mycket de uppskattade aktiviteterna och hur betydelsefullt det var för dem att vara en del av gruppen. Vi fick också gensvar från medverkande organisationer som Skånes Hemslöjdsförbund för pilotprojektet av aktiviteter, då vi vände oss till en målgrupp som de annars har svårt att komma i kontakt med.

Utifrån dessa förutsättningar startade en informell grupp inom Tamam Lund som fick namnet Forma. Med stöd av organisationen Central Asien Gruppernas kompetens och nätverk blev Forma under 2015 ett stående inslag i Tamam Lund med regelbundna aktiviteter, workshops, studiebesök mm. Fokus i workshopsen skiftade från enklare prova på aktiviteter, till kollektivt skapande av mer komplexa verk och installationer. Exempel på det är RÖTT och SVERIGE, där det senare konstverket blev tilldelat ett stipendium under utställningen Utvalt i Skåne.


Under 2016 bildades Forma som en ideell förening och gruppen beviljades ett 3-årigt stöd från Arvsfonden för att arbeta med upp skalning, fördjupning och långsiktig etablering av verksamheten.