Andra om Forma

 "Inför konsthantverket som metod i en estetisk, konceptuell och mycket stark gestaltning enades juryn om 17 000 som årets vinnare av kategorin Konsthantverk. I en ovanligt stor kollektiv skapandeprocess görs och visas politik på ett ömsint, poetiskt och inkluderande sätt. Idé och utförande binds samman och materialiserar en siffra som en kroppslig erfarenhet vilket gör 17 000 till ett verkligt monumentalt konsthantverk att upplevas på många sätt och platser."

Juryns motivering till utmärkelsen Design S - Swedish Design Awards

 

“Att mötas kring görande och hantverkande är ett oöverträffat medel för att överbrygga de barriärer som olika åldrar, olika språkbakgrund och olika social tillhörighet annars ofta åstadkommer. Resultatet kan bli konstverk med poetisk sprängkraft. Det har gruppen Gruppen Forma – ett socialt inriktat skaparkollektiv med bas i Malmö och Lund – bevisat. Gruppen som från början bestod av ett tjugotal medlemmar i 15-32 år åldern är i konstant tillväxt och formar konkreta och stabila nätverk. Styrkan är att alla bidrar med sina olika erfarenheter. Praktiskt och konstnärligt skapande används för integration och gemenskap, dvs. för att bidra till ett socialt hållbart samhälle.”

Kerstin Wickman, professor em. i design- och konsthantverkshistoria.

 

”Stipendiet tilldelas gruppen Forma och verket ”SVERIGE” för att med sin demokratiska arbetsmetod fortsätta utforska möjligheterna att skapa tillsammans på lika villkor med olika resultat och med hantverket som hjälp. Metoden och angrepp angreppssättet känns angeläget att utveckla, inte minst som en samtidskommentar. ”

Juryn i Utvalt i Skåne 


Workshopdagarna med Skaparkollektivet Forma på Kulturcentrum Skåne fungerade mycket bra. Formas sätt att arbeta med möten, mångfald, delaktighet, inflytande via skapande och design är väl genomtänkt, inspirerande, överraskande och ger både nya impulser och ny kunskap. Allt detta tillsammans landar dessutom i vackra, coola och innovativa reultat/produkter; tillsammans vävde vi jättevävar. För våra deltagare, varav samtliga har olika grad av intellektuella eller kognitiva funktionsvarianter och även vissa fysiska nedsättningar, var just detta väv-koncept mycket väl lämpat att skapa kollektivt via. Jättevävarna innebar en ”designad lärsituation" anpassad för målgruppen utan att för den sakens skull tumma på det konstnärliga uttrycket. - Resultatet är fantastiskt! Vi är alla jätteglada över mötet med Skaparkollektivet Forma och hoppas få fler tillfällen att väva ny verklighet tillsammans med detta visionära design- och konstnärskollektiv.

Anna Emgård-Olsson, Administrativ verksamhesledare för Kulturcentrum Skåne i Lund.