Forma är ett multikulturellt skaparkollektiv baserat på övertygelsen om hur hantverk och samskapande kan tjäna en viktig roll i ett mer inkluderande och livsbejakande samhälle. Kollektivet har ca 40 aktiva medlemmarna och söker ständigt nya engagerade skapare. Forma har sin bas på Stenkrossen i Lund, men flera projekt görs på andra platser i Sverige. Forma är religiöst och partipolitiskt obundet och verkar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.